Cvičenia pre tehotné ženy a mamičky s deťmi...

1+1/2

Prines so sebou kamarátku a plat polovicu
40€ + 20 za kamarátku

Pri prihlasovaní uveď do poznámky "chcem cvičiť za polovicu" a meno kamarátky

Platí na tehotenské cvičenia, cvičenia pre mamičky s deťmi a cvičenia pre oteckov s deťmi

40€ + 20 za kamarátku

Kontaktujte nás

+421 907 085 212
info@bellykick.sk