Cvičenia pre tehotné ženy a mamičky s deťmi...

Cvičenie pre detičky s rodičmi

Rozdelenie detí do vekových skupín:

1. 6-9 mesiacov- deti majú zvládnuté druhé vzpriamenie, pretáčanie z bruška na chrbátik a z chrbátiku na bruško
2. 9-12 mesiacov- deti začínajú loziť a zvládajú húpanie v kľaku, lozenie
3. 12-15 mesiacov- deti stoja s oporou, začínajú chodiť
4. 15-18 mesiacov- deti chodia
5. 18-24 mesiacov- koordinovaná chôdza

 

Trvanie kurzu:

10 týždňov

 

Dĺžka hodiny:

30-45 min

Rozcvička + opakovanie naučeného
Hlavná časť- kde sa vždy niečo nové naučíme(30min s rozcvičkou)
Záverečná časť-rozlúčenie + dávame deťom priestor na ich prejavenie a ľubovoľnú hru (15min)
Pomôcky: rôzne prekážky, fitlopty, overboll-y, loptičky, predmety na rozvoj jemnej motoriky

 

ZAMERANIE, CIEĽ HODINY V JEDNOTLIVÝCH SKUPINÁCH

1. 6-9 m., 30 min hodina
Cvičenia zamerané na správnu stimuláciu pohybu, ktoré rešpektujú psychomotorický vývoj detí
Dokonalé zvládnutie hrubej motoriky v danom období, aby ddeti boli pripravené na lezenia/ štvornožkovanie
Psychické otužovanie- v ôsmom mesiaci pomáhame deťom čo najlepšie a najpokojnejšie zvládnutie separačnej úzkosti

Cena: 95,00 €

2. 9-12 m., 45 min hodina
Psychické otužovanie
Hry zamerané na rozvoj jemnej motoriky

Cvičenia zamerané na správnu stimuláciu pohybu detí- dokonalé a čo možno najdlhšie prevedenie lezenia/ štvornožkovania
Vedenie detí k spolupráci s rodičom
Vedenie detí k trpezlivosti a poslušnosti

Cena: 80,00 €

3. 12-15 m., 45 min hodina
Spoznávanie svojho tela
Vedenie d. k reakciám na povel
Rozvoj pohybu
Vedenie detí k trpezlivosti a poslušnosti
Vedenie detí k spolupráci s rodičom

Cena: 80,00 €

4. 15-18 m., 45 min hodina
Vedenie detí k samostatnosti
Prehlbovanie znalostí v pohybe- rozvoj orientácie v priestore, chodenie dopredu, dozadu, zmena smeru
Dieťa sa pomocou hier učia spoznávať svoje telo
Učenie reakcií na povel
Rozvoj sily, koordinácie a rovnováhy
Rozvoj vytrvalosti a trpezlivosti

Cena: 80,00 €

5. 18-24 m., 45 min hodina
Rozvoj chôdze- po špičkách, po pätách, prvé skoky
Vedenie detí k samostatnosti
Rozvoj orientácie v priestore- zmena smeru v pohybe, zastavenie na povel
Deti sa učia pracovať so svojím telom
Rozvoj spolupráce
Rozvoj sily, koordinácie a rovnováhy
Rozvoj vytrvalosti a trpezlivosti

Cena: 80,00 €

 

Všeobecné informácie:

Prehĺbenie vzťahu medzi rodičom a dieťatkom
Cvičenia, ktoré sú na hodinách zahrnuté podporujú správnu stimuláciu pohybu d., ktorý rešpektuje ich psychomotorický vývoj
Učenie podľa metodiky Evy Kiedroňovej
„Od začiatku vedieme deti k slušnému správaniu, aby pozdravenie a slovíčka prosím a ďakujem pre nich neznamenali len frázu, ale boli ich prirodzenou súčasťou života.“
Na každej hodine dávame deťom priestor na ich prejavenie

Aktuálne termíny cvičenia

Streda od 18.9 do 20.11- detičky od 6-9m o 9:30

Streda od 18.9 do 20.11- detičky od 9-12m o 8:30

 

 

 

Chceš prísť na skúšobnú hodinu?Viac informácii
 

Kontaktujte nás

+421 907 085 212
info@bellykick.sk