Cvičenia pre tehotné ženy a mamičky s deťmi...

Janotova 12 - Karlova Ves

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

9:39-10:30

detičky od 13m

8:30-9:30

detičky od 13m

10:00-11:00

detičky od 8-13m

8:30-9:30

detičky od 13m

9:45-10:45

zmiešaná skupinka detičiek

11:00-12:00

detičky od 8-13m

10:00-11:00

detičky od 13m

11:30-12:30

detičky do 3m

10:00-11:00

detičky od 13m

11:15-12:15

anglicky hovoriace

mamičky.

12:30-13:30

detičky do 4-8m

11:30-12-30

anglicky hovoriace 

mamičky

13:00-14:00

detičky od 4-8m

11:30-12:30

detičky od 8-13m

 

15:00-16:00

detičky do 3m

15:30-16:30

tehotenské cvičenie 

s fyzioterapeutkou

15:00-16:00

detičky do 3m

13:30-14:30

detičky od 4-8m

 

16:30-17:30

tehotenské cvičenie 

16:45-17:45

detičky od 13m

18:00-19:00

tehotenské  cvičenie 

15:00-16:00

detičky od 8m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

+421 907 085 212
info@bellykick.sk