Cvičenia pre tehotné ženy a mamičky s deťmi...

Cvičenie pre detičky bez rodičov

Dĺžka trvania kurzu:

10 týždňov

 

Dĺžka trvania hodiny:

120 min

Cvičenie je spojené aj so strážením detičiek

 

Max. počet detí na hodine:

3-5 (podľa veku dieťaťa) 

Cvičenie bez prítomnosti rodičov

 

Cena

Cena: 190,00 €

 

S detičkami od 1,5 - 2 rokov sa zameriavame na:

rozvoj chôdze – dopredu, dozadu, do bokov, s rôznymi cvičiacimi pomôckami.
Preliezame, zliezame, vyliezame či prekračujeme rôzne prekážky, aby si dieťatko zvyklo na rôzne povrchy, či zlepšilo svoje motorické vlastnosti.
Pomocou hier rozvíjame orientáciu v priestore.
Zlepšujeme uchopenie vecí, držanie tela, preskakovanie prekážok so správnym dopadom.
Pri mentálnom vývoji dieťaťa sa primárne zameriavame na spoznávanie farieb a tvarov. Spoznávame hudbu a rôzne hudobné nástroje.
Učíme sa kresliť základné motívy.

 

S detičkami od 2 – 3 rokov sa zameriavame na:

rozvoj chôdze a behu.
Rozvíjame rovnováhu pomocou rôznych cvičiacich pomôcok.
Cvičíme hádzanie a chytanie predmetov.
Kotúľame sa, preliezame, preskakujeme či vyskakujeme na prekážky. Chodíme po rôznych povrchoch – na podporu vývoja chodila.
Rozvíjame orientáciu v priestore a pomocou hier sa učíme práci v skupinách.
Z hľadiska mentálneho vývoja sa učíme s deťmi rozdeľovaniu tvarov, farieb do skupín.
Rozvíjame rytmus, staviame rôzne tvary.
Kreslíme a vyfarbujeme.

 

S detičkami od 3 - 4 rokov sa zameriavame na:

rozvoj a zdokonaľovanie chôdze a beh, ktoré spájame aj s inou činnosťou ( udržanie loptičky a pod.)
Zdokonaľujeme skákanie na dvoch nohách, pripájame aj skákanie na jednej nohe, či skákanie o vreci.
Rozvíjame rovnováhu na rôznych povrchoch.
Preliezame a prekračujeme prekážky.
Rozvíjame reakčné schopnosti detí. Pomocou hudby rozvíjame rytmus a učíme sa základným tanečným krokom.
S deťmi spoznávame svet čísiel a písmen. Kreslíme, vyfarbujeme.
Pomocou hier určuje počet daných vecí – spočítavame ich.
Pomocou zvukových imitácií spoznávame hudbu a hudobné nástroje.

Aktuálne termíny cvičenia 

Pondelok od 11.2- 15.4
8:00-10:00 detičky od 1,5-2 rokov
10:00-12:00 detičky od 2-3 rokov

Streda od 13.2- 17.4
8:00-10:00 detičky od 3-4 rokov
10:00-12:00 detičky od 1,5-2 rokov

Štvrtok od 14.2-18.4
14:00-16:00 detičky od 1,5-2 rokov
16:00-18:00 detičky od 3-4 rokov

Piatok od 15.2-19.4
8:00-10:00 detičky od 2-3rokov
10:00-12:00 detičky od 3-4 rokov

 

 

 

Chceš prísť na skúšobnú hodinu?Viac informácii
 

Kontaktujte nás

+421 907 085 212
info@bellykick.sk